Ücretsiz Marka Araştır!

Markanızın tescil edilmeye uygunluğunu 1 iş günü içerisinde araştırıyoruz.Marka Tescil: Markanızın Korunması İçin Neden Önemlidir?

Marka tescili, bir markanın sahibine tescil edildiği ülkede, markanın kullanım hakkını veren ve markayı koruyan yasal bir işlemdir. Marka tescilinin amacı, markanın sahibine maddi ve manevi haklar sağlamak, markanın kullanımının sadece sahibine ait olmasını sağlamak ve markanın kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek haksız rekabeti önlemektir. Bu yazıda marka tescili konusunda detaylı bilgi vereceğiz.

1. Marka Tescili Nedir?

Marka tescili, bir markanın tescil edildiği ülkede, markanın kullanım hakkını veren ve markayı koruyan yasal bir işlemdir. Marka tescili işlemi, markanın sahibi tarafından ilgili marka tescil ofislerine başvuru yapılması ile gerçekleştirilir. Başvuru işlemi sonrasında marka tescil ofisi marka incelemesi yapar ve marka başvurusunun uygunluğuna karar verir. Uygun bulunan markaların tescili gerçekleştirilir.

2. Marka Tescilinin Önemi Nedir?

Marka tescilinin en önemli faydası, markanın kullanım hakkını sahibine vermesidir. Marka tescil edilmeden kullanılan bir marka, hukuken korunmaz. Bu durumda başka biri tarafından aynı markanın kullanımı başlatılabilir ve hatta markanın tescilli hali kullanılsa bile, tescilli olmayan kişi de aynı markayı kullanmaya devam edebilir.

Marka tescilinin bir diğer önemli faydası ise marka sahibine, marka hakkının ihlali durumunda hukuki yollarla korunma hakkı vermesidir. Tescilli bir markanın kullanım hakkı sadece marka sahibine ait olduğundan, başka biri tarafından markanın izinsiz kullanımı söz konusu olduğunda, marka sahibi hukuki yollarla haklarını koruyabilir.

3. Hangi Markalar Tescil Edilebilir?

Markaların tescil edilebilmesi için bazı kriterler bulunmaktadır. Markaların tescil edilebilmesi için öncelikle markaların ayırt edici nitelikte olması gerekmektedir. Yani, tescil edilmek istenen markanın, diğer markalardan ayırt edilebilir olması gerekmektedir. Ayrıca, markaların kanunen korunabilir nitelikte olması gerekmektedir. Örneğin, ahlaka aykırı, genel ahlaka uygun olmayan ya da kamu düzenine aykırı olan markalar tescil edilemez.

4. Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka tescili için başvuru yapılacak ülkede ilgili marka tescil ofisine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru işlemi için bazı belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler genellikle marka başvuru formu, markanın logosu, markanın kullanılacağı alanlar gibi belgelerdir. Başvuru işlemi sonrasında marka tescil ofisi marka incelemesi yapar ve markanın uygunluğuna karar verir. Uygun bulunan markaların tescili gerçekleştirilir.

5. Marka Tescil Süreci Ne Kadar Sürer?

Marka tescil süreci, ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Genellikle marka tescil işlemi, başvurudan sonra 1 ila 3 yıl arasında sürebilir. Bu süreç, markanın uygunluğuna karar verilmesi, marka incelemesi, itirazlar, düzeltmeler ve diğer hukuki işlemler nedeniyle uzayabilir.

6. Marka Tescili Ücretleri Ne Kadar?

Marka tescil ücretleri, ülkeler ve markalar arasında değişkenlik gösterir. Genellikle marka tescil ücretleri, başvuru ücreti, inceleme ücreti, yayın ücreti ve tescil ücreti gibi kısımlardan oluşur. Bu ücretler, başvuru yapılacak ülkenin marka tescil ofisinin belirlediği ücret tarifesi ile belirlenir.

7. Marka Tescil Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Marka tescil sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, markanın uygunluğudur. Markanın uygunluğu, markanın tescil edilmesi için gerekli olan kriterleri karşılaması anlamına gelir. Ayrıca, marka başvurusu yapılacak ülkenin marka tescil ofisi tarafından belirlenen kurallara ve süreçlere uyulması gerekmektedir.

8. Marka Tescilinin Başka Ülkelerde Geçerliliği Var Mıdır?

Marka tescilinin geçerliliği, tescil edildiği ülkede geçerlidir. Ancak, birçok ülke, tescilli markaların korunması için uluslararası marka tescil sistemlerine üye olmuştur. Bu sayede, marka tescili yapmak isteyen kişiler, markalarını uluslararası platformda da tescil ettirebilirler.

9. Marka Tescilinde Avukat Yardımı Alınması Gerekli Midir?

Marka tescili işlemi, karmaşık bir süreçtir ve hukuki açıdan da bazı detayları içermektedir. Bu nedenle, marka tescili işlemi sırasında avukat yardımı alınması önerilir. Avukatlar, markanın uygunluğu konusunda danışmanlık hizmeti sunabilirler. Ayrıca, marka başvurusunun hazırlanması, marka incelemesi ve itiraz sürecinde de avukatların yardımı faydalı olabilir.

10. Marka Tescilinin Önemi Nedir?

Marka tescili, marka sahibinin haklarını korumak ve markasının kullanım hakkını elde etmek için önemlidir. Tescilli bir marka, marka sahibine marka adının kullanım hakkını verir. Ayrıca, tescilli bir marka, başkalarının markayı izinsiz kullanmasını engeller ve marka sahibine hukuki koruma sağlar. Tescilli bir marka, marka sahibine ticari avantajlar da sağlayabilir.

11. Marka Tescili İçin Hangi Alanlarda Başvuru Yapılabilir?

Marka tescili için birçok alanda başvuru yapılabilir. Bunlar arasında, ürün ve hizmet markaları, ticari markalar, coğrafi işaretler, sertifikasyon markaları, garanti markaları, kolektif markalar ve kişisel markalar yer almaktadır. Marka tescili yapılacak alan, markanın kullanım amacına göre belirlenir.

12. Marka Tescili Yapmak Zorunlu Mudur?

Marka tescili yapmak zorunlu değildir. Ancak, marka tescili yapmak, marka sahibinin haklarını korumak için önemlidir. Tescilli bir marka, marka sahibine markanın kullanım hakkını verir ve başkalarının markayı izinsiz kullanmasını engeller.

13. Marka Tescilinde İtiraz Süreci Nedir?

Marka tescilinde, başvuru sonrasında marka tescil ofisi tarafından marka incelemesi yapılır. Marka incelemesi sonrasında, marka tescil ofisi, markanın uygunluğuna karar verir. Eğer marka uygun bulunmazsa, başvuru sahibine itiraz süreci hakkı tanınır. Bu süreçte, başvuru sahibi itiraz dilekçesi hazırlayarak, markanın uygunluğunu savunabilir. İtiraz süreci sonrasında, marka tescil ofisi, itirazı kabul ederse marka başvurusunu reddeder.

14. Marka Tescilinde Red Nedenleri Nelerdir?

Marka tescilinde, markanın uygunluğu konusunda bazı kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler, her ülkenin marka tescil ofisi tarafından belirlenir. Markatescili başvurusunun reddedilmesine neden olabilecek bazı nedenler şunlardır:

 • Marka başvurusu, hukuki veya etik açıdan sakıncalı bir kelime veya sembol içeriyor olabilir.

 • Başvuru sahibi, markayı kullanmaya yetkili değil olabilir.

 • Başvuru sahibi, markayı daha önce başka bir kişi veya kurum tescil ettirmiş olabilir.

 • Başvuru sahibi, markayı kötü niyetli olarak tescil ettirmeye çalışıyor olabilir.

15. Marka Tescili Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Marka tescili yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlar şunlardır:

 • Markanın uygunluğu konusunda araştırma yapılmalıdır. Bu araştırmada, başka bir kişi veya kurumun aynı veya benzer bir markayı tescil ettirip ettirmediği kontrol edilmelidir.

 • Marka başvuru dosyası, düzenli ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır.

 • Marka tescil ofisinin talepleri doğrultusunda, gerekli evraklar ve belgeler tam olarak sunulmalıdır.

 • Marka tescili yapılırken, uzman bir avukat yardımı alınması önerilir.

Sonuç

Marka tescili, bir markanın kullanım hakkını elde etmek ve marka sahibinin haklarını korumak için önemlidir. Marka tescili, markanın uygunluğu konusunda yapılan inceleme sonrasında, marka tescil ofisi tarafından yapılır. Marka tescili yapılırken, uzman bir avukat yardımı alınması önerilir. Bu sayede, marka tescili sürecinde hukuki sorunlar yaşanması önlenir ve marka sahibi, marka hakkını koruma altına almış olur.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQs)

 1. Marka tescili süreci ne kadar sürer?

  • Marka tescili süreci, başvurunun yapıldığı ülke ve alanına göre değişebilir. Genellikle, marka tescili süreci 6-12 ay arasında tamamlanır.

 2. Marka tescili yaptırmadan marka kullanabilir miyim?

  • Evet, marka tescili yaptırmadan da marka kullanabilirsiniz. Ancak, tescilli bir markanız yoksa, markanızın kullanımı başkaları tarafından izinsiz olarak da kullanılabilir.

 3. Marka tescilinde itiraz süreci ne kadar sürer?

  • Marka tescilinde itiraz süreci, başvurunun yapıldığı ülke ve alanına göre değişebilir. Genellikle, itiraz süreci 6-12 ay arasında tamamlanır.

 1. Hangi tür markalar tescil edilemez?

  • Hukuki veya etik açıdan sakıncalı olan markalar tescil edilemez. Örneğin, ırkçı veya ayrımcı bir içeriği olan markalar tescil edilemez.

 2. Bir marka tescil edildikten sonra ne kadar süre için geçerlidir?

  • Marka tescili, genellikle 10 yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda, marka sahibi markasının tescilini yenilemek için başvuru yapabilir.

 3. Marka tescili yapmak zorunlu mudur?

  • Marka tescili yapmak zorunlu değildir ancak marka sahibinin haklarını korumak için önerilir. Marka tescili yapmayan marka sahipleri, markalarının kullanımı ile ilgili hukuki sorunlar yaşayabilirler.

 4. Bir markayı tescil ettirmek için ne kadar ödeme yapmak gerekir?

  • Marka tescil ücreti, başvurunun yapıldığı ülke ve alanına göre değişebilir. Genellikle, marka tescil ücreti birkaç yüz ila birkaç bin dolar arasında değişebilir.

 5. Bir markayı tescil ettirdikten sonra marka sahibinin yapması gerekenler nelerdir?

  • Marka sahibi, markasını kullanmaya başlamalı ve markasını korumak için gerekli önlemleri almalıdır. Bu önlemler arasında, marka ihlallerini takip etmek, marka hakkını kullanmak için gerekli olan lisansları vermek ve marka tescilinin yenilenmesi için gerekli başvuruları yapmak yer alabilir.

 6. Marka tescili yapmak için hangi belgeler gereklidir?

  • Marka tescili yapmak için gereken belgeler başvurunun yapıldığı ülke ve alanına göre değişebilir. Genellikle, başvuru formu, markanın açıklaması, markanın kullanım alanı, başvuru sahibinin kimlik bilgileri ve markanın kullanımına dair belgeler gereklidir.

 7. Marka tescili yaparken hangi hususlara dikkat etmek gerekir?

  • Marka tescili yaparken, markanın uygunluğu konusunda araştırma yapılmalı, başvuru dosyası düzenli ve eksiksiz hazırlanmalı, gerekli evraklar ve belgeler tam olarak sunulmalı ve uzman bir avukat yardımı alınmalıdır.

 8. Marka tescili yapıldıktan sonra marka sahibi haklarını nasıl koruyabilir?

  • Marka sahibi, marka ihlallerini takip ederek, markasının kullanımına izinsiz olarak izin veren kişilere karşı hukuki işlem başlatabilir. Marka sahibi, marka hakkını korumak için telif hakkı ile birlikte kullanabilir ve markasının kullanımını izleyebilmek için profesyonel bir marka yönetimi hizmeti alabilir.

 9. Marka tescili yapmadan önce markanın benzerleri konusunda nasıl bir araştırma yapılmalıdır?

  • Marka tescili yapmadan önce, markanın benzerleri konusunda bir araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma, marka tescili veritabanlarında yapılabileceği gibi, internet araştırmaları da yapılabilir. Bu araştırma, markanın uygunluğu konusunda fikir sahibi olunması için önemlidir.

 10. Marka tescilinin reddedilme nedenleri nelerdir?

  • Marka tescili başvurusu, benzer markaların varlığı, markanın hukuki veya etik açıdan uygun olmaması veya marka açıklamasının yeterli olmaması gibi nedenlerle reddedilebilir.

 11. Marka tescilini nasıl yenilemek gerekiyor?

  • Marka tescilinin yenilenmesi için, tescil süresinin dolmasından önce başvuru yapılması gerekiyor. Yenileme işlemleri için belirli bir süre verilir ve bu süre içinde başvuru yapılması gerekiyor.

 12. Marka tescili yaptırmadan önce hangi durumlar değerlendirilmeli?

  • Marka tescili yaptırmadan önce, markanın uygunluğu konusunda araştırma yapılmalı, benzer markaların varlığı incelenmeli, markanın hukuki ve etik açıdan uygun olup olmadığı değerlendirilmeli ve başvuru için gerekli belgelerin tamamlanması sağlanmalıdır.

Marka Tescil Nedir?

Bir mal veya hizmetin bir başka teşebbüs mal ve hizmetten ayırt edilmesini sağlamak koşuluyla; kişi isimleri de dahil olmak üzere özellikle sözcük, şekil, harf ve sayıların malların biçim ya da ambalajı tarzında çizimle görüntülenmesi yahut baskı yoluyla çoğalıp yayınlanan işaretlere marka denilmektedir.

Kısaca bir işletmenin diğer bir işletmeden ayrılmasını sağlayan en büyük özellik markadır diyebiliriz. İşletmenin varlığının devamını yasal olarak korumak suretiyle belgelenmesi işlemine marka tescil denilmektedir. Marka işletmeyi temsil eden ve tüketiciye en kestirme yol ile ulaşılabilme konusunda en etkili özellikler arasındadır bu nedenle de garantiye alınması şarttır.

Neden Marka Tescili Yaptırmalıyım?

Ülkemizde marka korumasının güncellenmesi 1995 yılına dayanmaktadır. 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girmesi ile işletmeler kendilerine ait kullanmakta olduğu isim, şekil, sözcük ve harf gibi ibareleri tescil ettirmek suretiyle koruma altına almaya özen gösterir hale geldiler. Dünya üzerinde tüm işletmeler marka kullanmakta ve bu marka tescil aracılığı ile de kendisini müşterilerine tanıtma imkanı bulmaktadır.

Markanın öncelikle tanıtımı ve sonrasında tescili düşüncesi ile işletmelerdeki hak sahipleri marka hakkını kaybedebilmektedir. Tanıtımın ardından görünmesi ve sizin yerinize bir başkası tarafından tescilin alınması halinde işletmeler pek çok sıkıntılar yaşamaktadır. Ayrıca tüm emek harcanan çaba boşa gidebilmektedir. Bu nedenle tanıtımdan önce marka tescil gelmelidir.

Marka Tescili Nasıl Yaptırabilirim?

Başka hak sahibinin tesciline verilen markanın hak sahibine ait olduğunun ispatı için yasal süreç başlatması ve bu durumu ispat etmesi gerekir. Zaman alıcı uzun bir süreçle karşı karşıya kalınması durumunda ise hak sahibi markasından vazgeçmek zorunda kalabilmektedir. Bu nedenle de maddi manevi yıpranmanın önüne geçmek adına bir an önce marka tescili yaptırmak önem taşımaktadır.

Firmamız aracılığı ile yapılacak marka seçimi ile doğru tanıtım doğru iş ve işleyiş süreçleri konusunda destek alabilirsiniz. Özellikle dijital dünyada yer alabilmenin en doğru ve güvenilir yolu markadır. Markanın tanınması firmanın tanıması demektir. Alanında uzman personellerimiz aracılığı ile işletmenizin markasını tanıtabilirsiniz.

Marka Tescil Edilmezse Ne Gibi Sorunlar Yaşanır?

İşletme olarak markanızı tescille korumaz iseniz tüm haklar geri döndürülemeyecek bir şekilde ‘ilk gelen alır’ prensibi ilkesiyle sürdürülmektedir. Bu haklar diğer kuruluşa teslim edilecektir.

Marka tescil teknik yeniliklere ait bir koruma belgesi olarak karşımıza çıkar.

Yeni olmasının yanı sıra sanayiye uygulama hakkı ve tekniğinin bilinen durumu aşan buluş ve sahibine belirli süre bu buluşu üretme, satma, kullanım ve ihraç hakkı karşı tarafa verilmiş olur.

Buluş korunması ve yaygınlaşması için marka tescili olmazsa olmazdır. Dünyada pek çok ülke teknoloji anlamında iyi bir marka tescili anlayışına sahip olduğundan dolayı ileri düzeye taşınmıştır.

Tekniği bilinmeyen ve sanayiye uygulanabilen ve yeni olan her buluş marka tescili için önemlidir.

Marka Tescil Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bir mal veya hizmet tescil ettirmeyi düşündüğünüz takdirde markanın daha önce tescil edilip edilmediği hususu başta olmak üzere tescilli marka ve benzerlik araştırması yapılması işlemi marka tescil sorgulama işlemidir. Bir markanın tescilinin en temel şartı ‘ayırt edicilik ilkesi’ ne uygunluğudur. Markanın tescil ve sorgulama işlemleri firmamız aracılığı ile alanında uzman deneyimli vekillerimiz aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Firmamız ile iletişime geçmek suretiyle doğru işe doğru marka için gerekli çalışmayı yapabilirsiniz. Bir tescil başvurusu yapılmadan ilk önce yapılması gereken o markanın tescili olup olmadığıdır. Bu sayede kısmen de olsa markanın tescili olup olmayacağını görebilirsiniz. Etkili, cesur ve özel marka seçimleri için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Seçtiğiniz sınıf adedine göre, markanıza ait Kurum harcı ve hizmet bedeli.

Kurum Harcı 0.00
Hizmet Bedeli 0.00
Toplam 0.00

 • Merkez Ofis
 • BİZİ ZİYARET EDİN

  Cmd Market İnternet ve Yazılım Teknolojileri Limited

  Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Ar/Ge Binası Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi No: 330 Posta Kodu: 16120 Nilüfer/Bursa

 • TELEFON

  MO. 90-537-2446431 (Call)
  MO. 90-542-7872255 (Call & WhatsApp)
  TR. 0850-346-6072
  PO. 48-69-3945684

 • EPOSTA

  info[at]cmdmarket.com
  hello[at]cmdmarket.com