Gizlilik Politikası

cmdmarket.com, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı Kullanım Koşulları Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

IP Adresleri

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve cmdmarket.com platformunda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, cmdmarket.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Doğruluk

Hesap açma veya cmdmarket.com üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya eposta adresleri gibi) cmdmarket.com platformuna vermeleri gerekmektedir. cmdmarket.com, Kullanım Koşulları Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri cmdmarket.com kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. cmdmarket.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya cmdmarket.com üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; cmdmarket.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Kullanım Koşulları Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

cmdmarket.com dâhilinde başka sitelere link verebilir. cmdmarket.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi adı, soyadı, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, eposta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. cmdmarket.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini cmdmarket.com platformunun işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda cmdmarket.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,
  • cmdmarket.com platformunun kullanıcılarla akdettiği "Kullanım Koşulları Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu haller,
  • cmdmarket.com tarafından kullanıcının şimdi veya daha sonra yararına bir durum olduğunun düşünülmesi halleridir.
cmdmarket.com, gizli bilgileri kesinlikle gizli tutmayı ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Çerezler

cmdmarket.com, kullanıcılar ve kullanıcıların cmdmarket.com platformunu kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, cmdmarket.com platformunu kaç kişinin kullandığını, bir kişinin cmdmarket.com platformunu hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya epostanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Diğer

cmdmarket.com, tarafından platform dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, cmdmarket.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. cmdmarket.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman cmdmarket.com platformunda yayınlamak suretiyle değiştirebilir. cmdmarket.com platformunun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümler yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.